ซัมจัง Ssamjang 14kg

รหัสสินค้า : CJ_Sauce_50228_14kg

ซาเกจอล ซัมจัง (น้ำจิ้ม) 

SAGYEJEOL SSAMJANG

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-5-0228

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 14 กิโลกรัม(kg)

จำนวน
0.00 ฿

0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 58,726