บีฟ บุลโกกิ มาริเนด(ซอสสำหรับหมักเนื้อ) BEEF BULGOGI MARINADE

รหัสสินค้า : DS_Sauce_50221_10kg

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บีฟ บุลโกกิ มาริเนด (ซอสสำหรับหมักเนื้อ) 

BEEF BULGOGI MARINADE

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-5-0221

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 10 กิโลกรัม(kg) 

Visitors: 70,443