เมโลน่า เมลอน MELONA MELON FLAVORED ICE CREAM

รหัสสินค้า : BG_Icecream_10209

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เมโลน่า เมล่อน เฟลเวอร์ ไอซ์ บาร์ (ไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นเมล่อน)(ตราบิงเกร)

MELONA MELON FLAVORED ICE CREAM (BINGGRAE BRAND)

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-1-0209

ปริมาตรสุทธิ (Net volume) 80 มล.(ml) x 40 แท่ง(bar)

Visitors: 81,773