เมโลน่า บานาน่า MELONA BANANA FLAVORED ICE BAR

รหัสสินค้า : BG_Icecream_10555

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เมโลน่า บานาน่า เฟลเวอร์ ไอซ์ บาร์ (ไอศกรีมหวานเย็นรสกล้วย)(ตรา บิงเกร)

MELONA BANANA FLAVORED ICE BAR (BINGGRAE BRAND)

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-1-0555

ปริมาตรสุทธิ (Net volume) 80 มล.(ml) x 64 แท่ง(bar)

Visitors: 81,770