พาวเวอร์ แคป โซดา POWER CAP SODA FLAVORED ICE TUBE

รหัสสินค้า : BG_Icecream_10534

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

พาวเวอร์ แคป โซดา เฟลเวอร์ ไอซ์ ทูบ (ไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นโซดา)(ตรา บิงเกร)

POWER CAP SODA FLAVORED ICE TUBE (BINGGRAE BRAND)

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-1-0534

ปริมาตรสุทธิ (Net volume) 130 มล.(ml) x 24 ชิ้น(tube)

Visitors: 81,768