บีบีบิ๊ก เรด บีน ไอซ์ บาร์ B.B.BIG RED BEAN ICE BAR

รหัสสินค้า : BG_Icecream_10203

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

บีบีบิ๊ก เรด บีน ไอซ์ บาร์ (ไอศกรีมหวานเย็นผสมถั่วแดง)(ตราบิงเกร)

B.B.BIG RED BEAN ICE BAR (BINGGRAE BRAND

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-1-0203

ปริมาตรสุทธิ (Net volume) 70 มล.(ml) x 40 แท่ง(bar)

Visitors: 81,768