คัสซีอ๊ะ อูด้ง (อูดงพร้อมเครื่องปรุงรสคัสซีโอ๊ะแห้ง) KATSUO UDON CUP

รหัสสินค้า : HN_CUP_01

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คัสซีอ๊ะ อูด้ง  (อูดงพร้อมเครื่องปรุงรสคัสซีโอ๊ะแห้ง)

KATSUO UDON CUP


เลขสารบบที่ (FDA No.)

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 145.7 กรัม(g) x 16 ถ้วย(Cup)

Visitors: 81,768