ดาซีดา แอนโชวี่ ซุป สต็อก(ซอสปรุงรส รสปลาแอนโชวี่) DASIDA ANCHOVY SOUP STOCK

รหัสสินค้า : CJ_Dasida_50207

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ดาซีดา แอนโชวี่ ซุป สต็อก (ซอสปรุงรส รสปลาแอนโชวี่) 

DASIDA ANCHOVY SOUP STOC

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-5-0207

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 1 กิโลกรัม(kg) x 10 ซอง(piece)

Visitors: 79,241