ดาซีดา แอนโชวี่ ซุป สต็อก(ซอสปรุงรส รสปลาแอนโชวี่) DASIDA ANCHOVY SOUP STOCK

รหัสสินค้า : CJ_Dasida_50207

ดาซีดา แอนโชวี่ ซุป สต็อก (ซอสปรุงรส รสปลาแอนโชวี่) 

DASIDA ANCHOVY SOUP STOC

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-5-0207

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 1 กิโลกรัม(kg) x 10 ซอง(piece)

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 61,233