ซี ซอลท์ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) SEA SALT

รหัสสินค้า : DS_Salt_10565

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ซี ซอลท์ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน)

SEA SALT

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-1-0565

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 1 กิโลกรัม(kg) x 12 ซอง(piece)

Visitors: 70,442