เนเชอรอล ไฟน์ ซอลท์ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) NATURAL FINE SALT

รหัสสินค้า : DS_Salt_10566

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เนเชอรอล ไฟน์ ซอลท์ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน)

NATURAL FINE SALT

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-1-0566

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 500 กรัม(g) x 12 ซอง(piece)

Visitors: 70,450