เนเชอรอล ไฟน์ ซอลท์ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน) NATURAL FINE SALT

รหัสสินค้า : DS_Salt_10566

เนเชอรอล ไฟน์ ซอลท์ (เกลือบริโภคไม่เสริมไอโอดีน)

NATURAL FINE SALT

เลขสารบบที่ (FDA No.) 10-3-07945-1-0566

น้ำหนักสุทธิ (Net weight) 500 กรัม(g) x 12 ซอง(piece)

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 61,235